Limburg & Co on tour

6 November 2015

Limburg & Co on tour
2015 zal nog meer in het teken staan van verbinden. Ondernemers, scholieren, studenten en hun opleiders worden nog meer aan elkaar gekoppeld door een ‘tour’ te organiseren waarbij mensen elkaar op de werkvloer ontmoeten en het gesprek aan gaan: ‘Limburg & Co on Tour’. In de week van 16 tot en met 19 november vinden elke dag vier bedrijfsbezoeken plaats verspreid over Limburg. Tijdens deze bezoeken geven scholieren van VMBO, MBO en Technasium en studenten HBO en UM een presentatie als eindproduct van hun onderwijsopdracht. Deze presentaties dragen mogelijke oplossingen aan voor probleemstellingen die vooraf door ondernemers zijn aangegeven.

Tijdens de eindpresentaties van de genomineerden op 20 november vindt een bijeenkomst plaats in Villa Flora te Venlo voor alle deelnemers die aan de Limburg & Co on Tour hebben deelgenomen. Voor deze manifestatie worden 3 van de 14 presentatieteams genomineerd om te pitchen ten overstaan van alle deelnemers. Uit deze 3 genomineerden wordt één winnaar geselecteerd door een vooraf samengestelde jury.

Tijdens deze bijeenkomst wordt ook de InnovAward uitgereikt.

limburg en co on tour

Bekijk hier het filmpje

Follow us
LogisticsHistorySteel Port MaastrichtPhotosNetwork approachTrimodal infrastructureAboutNewsContactHome

Limburg & Co on tourSteel Solutions, Ankerkade 150, 6222 NM Maastricht, Netherlands+31 (0)43 609 6200Terms & Conditions